Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Can Comelles

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari són les que es realitzen esporàdicament en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant l’Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la condició o consideració de locals oberts al públic amb llicència o autorització sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de l’espectacle o activitat.
Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat, tret que es realitzin en municipis de més de 50.000 habitants o que es realitzin amb motiu de festes i revetlles populars, en aquests casos estan sotmesos a autorització municipal.

Preus per gaudir del servei:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.


PREU: COMPROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE I/O DE LA DOCUMENTACIÓ TÉCNICA APORTADA.....................309,50 €

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament: https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona interessada o afectada pel tràmit així com un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any

TERMINI DE RESOLUCIÓ:

EFECTES DEL SILENCI:

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR:

NORMATIVA QUE AFECTA AL TRÀMIT:

LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: