Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 21/01/2020
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Oficina de registre

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Oficina d'Atenció Ciutadana actua com a OFICINA DE REGISTRE en adherir-se l'Ajuntament al conveni Marc per a la implantació d'un model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya.

Això vol dir, que l'OAC actua com a registre únic i, per tant, s'hi pot presentar documentació que vagi adreçada a l'administració de la generalitat o l'administració general de l'estat; presentació plenament vàlida a l'efecte de còmput de terminis per al ciutadà.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
-Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i 1a setmana de setembre que no s'obre els dissabtes)


Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

NOMÉS SERAN ADMESOS al registre els documents en què es pugui identificar l'emissor. Es refusaran els que puguin considerar-se anònims.

ES PODEN ADMETRE, però no tenen efecte per al còmput de terminis, els escrits adreçats als òrgans, entitats i institucions següents:

- Administracions d'altres comunitats autònomes.
- Entitats de dret públic vinculades o depenents d'altres comunitats autònomes
- Administracions d'altres ens locals
- Entitats de dret públic vinculades o depenents d'altres ens locals

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

La sol·licitud, escrit o comunicació es remetrà a l'administració de destí dins dels 3 dies següents al de la seva recepció.

-Efectes del silenci:
No opera


-Documents que cal aportar:

-La sol·licitud, escrit o comunicació on s'adreça
-Documentació annexa, si és el cas.

-Normativa que afecta el tràmit:

-Conveni marc per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit de Catalunya (DOGC 4935)
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. (LRJ-PAC)


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: