Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 18/09/2019
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Oficina de registre

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Oficina d'Atenció Ciutadana actua com a OFICINA DE REGISTRE en adherir-se l'Ajuntament al conveni Marc per a la implantació d'un model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya.

Això vol dir, que l'OAC actua com a registre únic i, per tant, s'hi pot presentar documentació que vagi adreçada a l'administració de la generalitat o l'administració general de l'estat; presentació plenament vàlida a l'efecte de còmput de terminis per al ciutadà.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
-Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i 1a setmana de setembre que no s'obre els dissabtes)


Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

NOMÉS SERAN ADMESOS al registre els documents en què es pugui identificar l'emissor. Es refusaran els que puguin considerar-se anònims.

ES PODEN ADMETRE, però no tenen efecte per al còmput de terminis, els escrits adreçats als òrgans, entitats i institucions següents:

- Administracions d'altres comunitats autònomes.
- Entitats de dret públic vinculades o depenents d'altres comunitats autònomes
- Administracions d'altres ens locals
- Entitats de dret públic vinculades o depenents d'altres ens locals

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

La sol·licitud, escrit o comunicació es remetrà a l'administració de destí dins dels 3 dies següents al de la seva recepció.

-Efectes del silenci:
No opera


-Documents que cal aportar:

-La sol·licitud, escrit o comunicació on s'adreça
-Documentació annexa, si és el cas.

-Normativa que afecta el tràmit:

-Conveni marc per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit de Catalunya (DOGC 4935)
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. (LRJ-PAC)


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: