Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 27/11/2020
Traducció automàtica

Can Comelles

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Expedicio de documents administratius que no estan expressament tarifats

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit permet sol·licitar tota mena de documentació administrativa que expedeixi i de què entengui l'administració o les autoritats municipals i que no estigui expressament tarifada a l'Ordenança 16 (PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS)

Preus per gaudir del servei:
ORDENANÇA FISCAL NÚM 16 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Per qualsevol altre expedient o document que no estigui expressament tarifat:

Preu: 4,44€.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal complir cap requeriment específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Documents que cal aportar:

La instància general degudament complimenta i tots aquells documents que el cituadà/na cregui que necessaris per sustentar la seva petició.

-Normativa que afecta el tràmit:

ORDENANÇA FISCAL NÚM 16 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: