Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 09/07/2020
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Tramitar en línia

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·icitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat o s’ha de sol·licitar conjuntament a la sol·licitud en les activitats sotmeses a Llicència, quan qualsevol d’aquestes estiguin incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable en matèria d’incendis, per a aquelles activitats sotmeses a comunicació prèvia, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis (control preventiu) i, previ a l’inici de l’activitat, es requereix presentar a l’Ajuntament el certificat d'acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·aboradora de l'Administració. La presentació d’aquest acte de comprovació en matèria d’incendis s’haurà d’adjuntar a la pròpia comunicació prèvia d’inici de l’activitat.

Per a aquelles activitats sotmeses a Llicència, un cop s’emeti la resolució per part de l’Ajuntament d’aquesta llicència, la part sol·icitant haurà d’efectuar el control preventiu i presentar el certificat d’acte de comprovació favorable a l’Ajuntament abans de l’inici de l’activitat. Un cop aportat l’esmentat certificat en matèria d’incendis, sens perjudici de qualsevol altre control inicial que dictin les normes sectorials, l’interessat podrà iniciar l’activitat econòmica. NOTA: la taxa de la sol·icitud d’informe previ en matèria d’incendis per a aquests cassos de Llicència ja està integrada amb la taxa inicial de la Llicència (els cassos de Llicencia no paguen per aquest tràmit).

Preus per gaudir del servei:
202,09€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i la 1a semana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
Per a activitats que estiguin incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.

- Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya):
http://interior.gencat.cat/web/sites/interior/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/contingut_de_la_documentacio_tecnica/documents/Annex-1-Portada-documentacio-tecnica-SP01.doc

- Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya):
http://interior.gencat.cat/web/sites/interior/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/contingut_de_la_documentacio_tecnica/documents/Annex-2-Declaracio-responsable-coincidencia-SP02.doc

- Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis (3 exemplars).

- En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: