Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Escombraries - bonificació per autocompostatge

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, estableix, en el seu article 5è, punt 3r, que gaudiran d'una reducció del 10% de la taxa tots els subjectes passius per recollida domiciliària (particulars) que acreditin la realització d'auto compostatge de la materia orgánica de forma regular en el domicili objecte de la taxa.
Termini sol·licitud: 31 d març any en curs.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Les bonificacions será del 10%.

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
C. Barcelona, 19
08292 Esparreguera

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT
De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.


HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Els contribuents que vulguin acollir-se a aquesta reducció hauran de presentar davant el Registre General de l’Ajuntament d’Esparreguera una instància sol·licitant l’esmentada reducció, abans del 31 de març de l’any corrent. Un cop rebuda la petició, l’Ajuntament d’Esparreguera realitzarà una visita tècnica en el domicili del sol·licitant per comprovar que realment es realitza compostatge domèstic de la matèria orgànica.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Els subjectes passius de la taxa per recollida domiciliària (particulars), que realitzin auto compostatge de materia orgánica de forma regular en el domicili objecte de la taxa.

-Quan es pot demanar:

Abans del 31 de marçde l'exercici en què hagi de tenir efectivitat la reducció.

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució serà de 6 mesos.

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Normativa que afecta el tràmti:

Ordenança fiscal núm.27, reguladora de la taxa per recollida de residus.

Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: