Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Gegants

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Bonificacions de quotes de la piscina municipal i instal·lacions esportives

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L’Ordenança Fiscal núm 26 contempla bonificacions a les quotes del servei en concepte de: família nombrosa, familia monoparental, jubilat o pensionista, discapacitat, procedent de països víctimes de conflictes armats, aturat o germans inscrits.

Preus per gaudir del servei:
gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Oficines de la Regidoria d'Esports
Piscina coberta de Can Pasqual / Pavelló Polisportiu El Castell

Horari dins el que té lloc el servei:


HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Caldrà disposar i presentar, segons el cas:

- document de tenir la condició de demandant d'ocupació
- declarció responsable de trobar-se a l'atur (caldrà adjuntar-la al document anterior, si la reducció té lloc per aquesta circumstància)
- declaración responsable de no disposar de recursos propis (per als major de 16 anys que convisquin al domicili familiar amb un progenitor a l'atur).
- acreditació de ser jubilat o pensionista

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Presencialment


Nota: L'usuari, alhora que formalitza la matrícula, ja indica quines són les bonificacions que li pertoquen. Si la seva situació personal canviés, ho ha de comunicar a l'Ajuntament, mitjançant una instància amb el document acreditatiu corresponent.

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreidtat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

La documentació que acrediti el dret a la reducció.

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal número 26 que regula la Taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lcions esportives


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: