Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Can Paloma i Monestir

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Icio (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) - bonificació per discapacitat

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, estableix en el seu article 6è.4 una bonificació del 90% en la quota de l'impost corresponent a les obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats/des.

Preus per gaudir del servei:
GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).


Ogicina de Gestió Tributària (ORGT).-
C. Barcelona, 19

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

HORARI ORGT

De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
Caldrà aportar el document original de reconeixement de grau de discapacitat i les obres hauran de ser necessàries per afavorir les condicions d'accés i habitabilitat de la persona discapacitada que resideixi en la finca objecte de les obres.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Les persones titulars de les obres o bé un/a representant degudament autoritzat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

reconeixement de grau de discapacitat


-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 5 de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: