Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 15/12/2019
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Ajuts socials

Renda garantida de la ciutadania

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

La renda garantida de ciutadania (ÇRGC) neix pe garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivencia.

La persona beneficiària ha de respondre de manera activa, compromesa i responsble per superar la seva situación mitjançant un ITINERARI D'INSERCIÓ LABORAL que li garanteixi autonomía i independencia económica.

Preus per gaudir del servei:
gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Per a informació:

www.rendagarantida.gencat.cat

Tel: 900 400 012 (i per demanar cita prèvia)

Condicions per gaudir del servei:
Tenen dret a la Renda garantida de ciutadania (RGC), amb la condició de titulars, les persones que compleixen els requisits que estableix la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, entre els quals:


1. Ésser majors de vint-i-tres anys.

També tenen dret a l’RGC les persones majors de divuit anys si es troben en alguna de les situacions següents:
•Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
•Ésser òrfenes dels dos progenitors.
•Haver estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la llar.
•Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament.


2.Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya.

Aquest requisit no s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.


3.Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.


4. No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.


5. No ésser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.


Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Per a informació:

www.rendagarantida.gencat.cat

Tel: 900 400 012 (información i cita prèvia)


Organisme responsable:

Generalitat de Catalunya


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: