Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 19/10/2021
Traducció automàtica

cap1

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Idcat mobil

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

És un mecanisme d'identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d'una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majora de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).


Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Enllaç de la Generalitat de Catalunya:

informació:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/gestiona-modificaciobaixa-dun-idcat-mobil-lentitat-registre/idservei/er_idcat/

Alta:

https://idcatmobil.seu.cat

Condicions per gaudir del servei:
Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:
•Ser major de 16 anys
•Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
•Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
•NIE
•Passaport
•Document identificador d'un país de la Unió Europea
•Targeta de residència comunitària


o bé aportar informació coneguda per ambdues parts (persona interessada i Administració) en el cas del registre electrònic en línia com és el codi de la Targeta Sanitària Individual de CatSalut.
•Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

-Telemàticament:

El procés del registre en línia és accessible des de l'adreça: https://idcatmobil.seu.cat

L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la ciutadania es pot donar d'alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense aquesta certificació.

1- Alta sense certificat
La poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola i les persones estrangeres que tinguin Targeta d’identitat d’estranger (TIE). Han d’acreditar la seva identitat aportant el número i la data de caducitat del DNI o de la TIE, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut.

2.- L'opció "Alta amb certificat digital" es pot fer amb certificat digital si es compleixen els requisits següents:

-Disposar d'un certificat de persona física, corporatiu de persona física o de persona física representant.
-El certificat ha d'estar vigent.
-Ha d'estar emès per una entitat classificada pel CAOC.

Presencialment:

-Per a les persones que no tenen la nacionalitat espanyola és obligatori el registre presencial a les Oficines d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya que trobareu al següent enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/#bloc3

També podeu consultar els ajuntaments i consells comarcal on també us podeu adreçar:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta/

Caldrà que ompliu, signeu i lliureu el formulari corresponent. Cal acreditar la vostra identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots el documents que aporti la persona sol·licitant han d'estar vigents en el moment del registre. Si el document aportat estigués caducat, és necessari aportar el document de renovació.

-Com l'heu de fer servir?

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el vostre document d’identificació (DNI, en el cas de ciutadans de nacionalitat espanyola) i el telèfon mòbil que heu indicat.

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s’ha registrat, visualitzareu un missatge d’error. En aquest cas, haureu de modificar el registre si és erroni o realitzar-lo si no l’heu fet prèviament.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podreu fer el tràmit o la gestió corresponent.

-Modificació i baixa de les dades i suspensió temporal

El sistema preveu que les dades de contacte es puguin modificar a les oficines on es fa el registre presencial i telemàticament a https://www.aoc.cat/knowledge-base/gestiona-modificaciobaixa-dun-idcat-mobil-lentitat-registre/
Es podrà afegir o modificar l'adreça postal, el correu electrònic i el telèfon.

Pel que fa a les peticions de baixa voluntària de les dades, caldrà adreçar-se sempre a una oficina presencial.

En cas que una persona detecti un ús indegut del servei pot demanar la suspensió temporal de l'accés a les dades i l'obertura d'un procés de comprovació. La sol·licitud de suspensió temporal de l'accés s'ha de gestionar de manera presencial a les oficines habilitades. En un futur es podrà demanar per internet, tot i que caldrà completar la sol·licitud en una oficina presencial.

-Qui el pot demanar:

Només la persona interessada o afectada pel tràmit. L'article 13.1 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, disposa que la identificació de la persona física que sol·liciti un certificat reconegut exigirà personar-se davant els encarregats de verificar-la i s'acreditarà mitjançant el document nacional d'identitat, passaport o altres mitjans admesos en dret.

En cap cas serà vàlida qualsevol mena d’autorització a una altra persona per a realitzar aquest acte de validació de la identitat i emissió del certificat.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Documents que cal aportar:

-DNI
-NIE informat en el permís de residència
-Passaport
-Document identificador d'un país de la Unió Europea targeta de residència comunitària

-Organisme competent:

Generalitat de Catalunya. Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: