Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

Faroles Plaça Esglèsia

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Escoles bressols - matriculacio - confirmacio plaça - baixa

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Servei educatiu per a la primera infància que neix del dret dels nens i nenes a una educació i desenvolupament integral de la seva personalitat en un ambient adequat a les seves necessitats físiques i psicològiques i en contacte amb altres infants. Totes les activitats esta basades en un centre d’interès que és el conte. Es treballen les àrees: descoberta d’un mateix, descoberta de l’entorn natural i social, llenguatge verbal, llenguatge matemàtic, llenguatge plàstic i llenguatge musical.

Del 16 al 22 de juny

Preus per gaudir del servei:
Ordenança fiscal núm. 23 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ ESCOLA BRESSOL.

Ubicació on té lloc el servei:
CONFIRMACIÓ DE PLAÇA I PREINSCRIPCIÓ:
A les Escoles Bressol Municipals (Escola Bressol municipal Coloraines i Escola Bressol municipal Cucuruga)

MATRÍCULA:
Unitat d'Atenció Transversal (UAT)
C de l'Hospital, 9.
Cal demanar cita previa: citaprevia.esparreguera.cat
També podeu contactar, a través de l'adreça uat@esparreguera.cat o WhatsaApp, 667 994 268

Horari dins el que té lloc el servei:
CONFIRMACIÓ DE PLAÇA: Del 12 al 16 d'abril de 2021
A les Escoles Bressol Municipals (Escola Bressol municipal Coloraines i Escola Bressol municipal Cucuruga)

JORNADA PORTES OBERTES (amb cita prèvia)
Escola Bressol municipal Coloraines: 26 i 27 d'abril de 2021
Escola Bressol municipal Cucuruga: 28 i 29 d'abril de 2021

PUBLICACIÓ DE L'OFERTA: Entre el 5 i el 7 de maig de 2021.

PREINSCRIPCIÓ: Del 10 al 21 de maig de 2021

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PUNTUACIÓ PROVISIONAL: 01 de juny de 2021

PRESENTACIÓ RECLAMACIONS: Del 2 al 8 de juny de 2021

SORTEIG NUM. DESEMPAT: 10 de juny 2021

PUBLICACIÓ LLISTA ADMESOS I LLISTA ESPERA: 15 de juny 2021

MATRÍCULA: Del 16 al 22 de juny de 2021.
Unitat d'Atenció Transversal (UAT)
C de l'Hospital, 9.
Cal demanar cita previa: citaprevia.esparreguera.cat
També podeu contactar, a través de l'adreça uat@esparreguera.cat o WhatsaApp, 667 994 268


Condicions per gaudir del servei:
Requisits:
Per confirmar la matrícula: Estar donat d’alta al servei d’escoles bressol municipals al moment de presentar la sol•licitud.
Per realitzar la matrícula: Trobar-se en període de matrícula.
Per donar-se de baixa: Estar donat d’alta al servei d’escoles bressol municipals al moment de presentar la sol•licitud.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Qui el pot demanar:
Tutors/es legals de les persones usuàries de les Escoles Bressol Municipals d’Esparreguera.

Quan es pot demanar:
CONFIRMACIÓ DE PLAÇA: Del 12 al 16 d'abril de 2021

PREINSCRIPCIÓ: Del 10 al 21 de maig de 2021
MATRÍCULA: Del 16 al 22 de juny de 2021

BAIXA: Tot l’any

Com tramitar-ho:

Confirmació de plaça i preinscripció: A cada Escola Bressol Municipal
Matrícula: A la Unitat d'Atenció Transversal (UAT)

Termini de resolució:
Tres mesos.

Documents que cal aportar:
En cas de confirmació o matrícula:
• Model normalitzat de dades bancàries
• Volant de convivència en cas d’unitats familiars no empadronades a Esparreguera
• Autorització signada per a l’obtenció de dades dels membres del nucli familiar a l’Ajuntament d’Esparreguera (al dors de la sol•licitud)
• La sentència, si la guàrdia i custodia del nen s’atribueix a un sol tutor, on consti la pensió d’alimentació i/o compensatòria
• En cas de no autoritzar l’Ajuntament d’Esparreguera a l’obtenció de dades per mitjans electrònics: Declaració de la renda i/o certificats d’imputacions dels membres de la unitat familiar

Normativa que afecta al tràmit: (normativa general i normativa local)

- Ordenança fiscal núm. 23 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ ESCOLA BRESSOL

- RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.


• Organisme responsable:
http://www.esparreguera.cat/educacio/


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: