Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 19/05/2019
Traducció automàtica

OAC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Escoles bressols - matriculacio - confirmacio plaça - baixa

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

SOL•LICITUD CONFIRMACIÓ, MATRÍCULA O BAIXA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

ATENCIÓ: S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ AL DIA 13/05/2019

Preus per gaudir del servei:
Ordenança fiscal núm. 23 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ ESCOLA BRESSOL.

Ubicació on té lloc el servei:
OAC
Oficina d'Atenció Ciutadana
Pl. Ajuntament, 1
08393 ESPARREGUERA

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i la 1ª setmana de setembre en que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
Requisits:
Per confirmar la matrícula: Estar donat d’alta al servei d’escoles bressol municipals al moment de presentar la sol•licitud.
Per realitzar la matrícula: Trobar-se en període de matrícula.
Per donar-se de baixa: Estar donat d’alta al servei d’escoles bressol municipals al moment de presentar la sol•licitud.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Qui el pot demanar:
Tutors/es legals de les persones usuàries de les Escoles Bressol Municipals d’Esparreguera.

Quan es pot demanar:
CONFIRMACIÓ: Fins el dia 10 de maig de 2019 (ATENCIÓ: S'amplia el termini al dia 13 DE MAIG DE 2019)
MATRÍCULA: Del 19 al 26 de juny de 2019
BAIXA: Tot l’any

Com tramitar-ho:
• Presencialment:
• Telemàticament: www.esparreguera.cat/seuelectronica/


Termini de resolució:
Tres mesos.

Documents que cal aportar:
En cas de confirmació o matrícula:
• Model normalitzat de dades bancàries
• Volant de convivència en cas d’unitats familiars no empadronades a Esparreguera
• Autorització signada per a l’obtenció de dades dels membres del nucli familiar a l’Ajuntament d’Esparreguera (al dors de la sol•licitud)
• La sentència, si la guàrdia i custodia del nen s’atribueix a un sol tutor, on consti la pensió d’alimentació i/o compensatòria
• En cas de no autoritzar l’Ajuntament d’Esparreguera a l’obtenció de dades per mitjans electrònics: Declaració de la renda i/o certificats d’imputacions dels membres de la unitat familiar

Normativa que afecta al tràmit: (normativa general i normativa local)
• Ordenança fiscal núm. 23 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ ESCOLA BRESSOL
• RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020
• Resolució EDU/637/2019, de 12 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020
• Resolució EDU/880/2019, de 4 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020

Organisme responsable:
http://www.esparreguera.cat/educacio/


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: