Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 27/11/2020
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Full comunicacio dades bancaries

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit permet comunicar les dades bancàries.

La persona física o jurídica titular del compte ha de ser la mateixa que la que figura com a beneficiària del pagament o de la devolució que escaigui, en el seu cas.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC
Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

- Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da

- Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

- Termini de resolución:

Immediat

- Efectes del silenci:

No s'aplica

- Documents que cal aportar:

- Full de comunicació de dades bancàries degudament omplert
(Caldrà signatura i segell de l'entitat bancària o certificat de titularitat)

- Si és persona física, caldrà presentar el NIF del creditor.
- Si és persona jurídica, NIF del representant i poders de representació. Si l'acreditació de representació s'ha presentat amb -anterioritat, cal que ho facin constar a la instancia indicant la data en què ho van presentar o per a quin tràmit.Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: