Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Can Comelles

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Ivtm (impost vehicles tracció mecànica) - bonificació vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys

Tramitar en línia

El tràmit permet sol·licitar una bonificació del 75% de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de vehicles amb antiguitat superior a 25 anys. L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi ha manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de gestió Tributària (ORGT)
C. de Barcelona, 19
08292 Esparreguera

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT:
Dilluns, dimecres i divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Ser propietari d'un vehicle amb una antiguitat mínima de 25 anys

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot sol·licitar:

Fins el darrer dia del termini de pagament voluntari de l'any en curs

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució serà de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

-Sol·licitud degudament emplenada i signada.
-Permís de circulació
-Fitxa tècnica del vehicle
-NIF titular del vehicle

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm.3 reguladora de l'Impost de Vehciles de Tracció Mecànica
Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: