Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

OAC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Canvi titularitat activitats

Tramitar en línia

Transmissió de la titularitat d'una activitat o instal·lació que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent. Aquesta transmissió de titular es fa mantenint les mateixes característiques o condicions de l’activitat que quan es va autoritzar inicialment.

Queden excloses d’aquest tràmit les activitats econòmiques innòcues segons l’annex I de la Llei 16/2015 (aquelles tramitades com a declaració responsable), de les quals el canvi de titularitat s’efectua presentant una nova declaració responsable. Totes les altres (llicència o comunicació prèvia) s’han de tramitar mitjançant el present tràmit.
Els subjectes que intervenen en la transmissió, són: cedent (anterior titular) i cessionari (sol·licitant).

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 19:
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Preu pel Procediment de Canvi de Titularitat de la Llicència o permís municipal: 309,30€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal cap requeriment específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da,

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Termini màxim de resolució règim de comunicació

-Efectes del silenci:

No s'aplica

-Documents que cal aportar:

• Document signat per l’antic titular del títol habilitant d’activitat mitjançant el qual expressi la seva renúncia als drets i deures que impliquen l’esmentat títol, en favor de l’interessat (nou titular).
• Còpia del DNI/NIE del sol•licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas.
• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: