Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Gegants

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Escombraries - bonificació per utilització deixalleria

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit permet sol·licitar una bonificació a la taxa de les escombraries a tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris a la deixalleria municipal.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament)


Oficina de gestió tributària (OGT)
Adreça: C. Barcelona, 19

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT
De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Haver portat residus municipals no ordinaris a la deixalleria municipal

El nombre d'aportacions a la deixalleria durant l'any anterior a la sol·licitud de la bonificació ha de ser:

Número anual d'aportacions Reducció
De 3 a 5 10%
De 6 a 10 15%
D'11 a 25 20%

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La reducció s'aplica d'ofici, per la qual cosa, l'interessat no ha de sol•licitar la bonificació

-Quan es pot demanar:

No s'aplica

-Termini de resolució:

El termini màxim de duració del procediment serà de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar

Cap. Perquè la bonificació s'aplica d'ofici amb la informació del número d'aportacions a la deixalleria que li consta a l'Ajuntament.

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 27 de la Taxa de prestació del Servei de Gestio de residus municipals
Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: