Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 08/05/2021
Traducció automàtica

Carrer Cavallers

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Autoritzacio per fer foc

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Tramitació de les autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per a cremes de brancatge i restes vegetals de caràcter agrícola i d'esbarjo des dels ajuntaments. Hi ha dos períodes: de 15/03 a 14/06 i de 16/09 a 15/10

NOTA IMPORTANT:
Al formulari de sol·licitud, el TELÈFON MÒBIL i l'ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC, en el cas d'activitats d'esbarjo, són dades obligatòries.

Preus per gaudir del servei:
-GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA
citaprevia.esparreguera.cat

De dilluns a dijous, de 8.30 a 14.30h
divendres, de 8.30 a 14
dimarts i dimecres, de 16.30 a 19.00h

Condicions per gaudir del servei:
- Requisits:

Disposar de telèfon mòbil.

1. Condicions de suspensió;
a. L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del pla alfa al nivell 2 o superior.
b. L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat del vent superior 10km/h. (un vent de 10km/h fa moure les fulles) l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala Beaufort )
2. Condicions específiques.
a. No es podran fer les cremes a menys de 25 metres de la zona forestal, excepte si es disposa d’un mínim de 30 litres d’aigua ( 2 motxilles extintores ) a peu de la crema; en aquest cas, la distància a terreny forestal serà d’un mínim de 15 metres.
b. L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta autorització. En cap cas, no es pot cremar ni els dies festius oficials, ni diumenges ni dissabte sant.
c. El lloc de la crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3 metres al voltant del foc.
d. S’han de fer piles petites (volum màxim de 2 metres cúbics) i encendre’n una darrera l’altra, no simultàniament.
e. Les flames no poden superar els 3 metres d’alçada.
f. Cal apagar les brases un cop acabada l'activitat i assegurar el perímetre al voltant de la pila que es crema.
g. Aquesta autorització no és vàlida per a la crema de marges, canyars, rases, restes de jardineria, calçotades i crema de residus. Tampoc és vàlida per a l’eliminació de restes procedents d’arrencades agrícoles (vinya, fruiters, oliveres, etc.) ni per les restes de rompudes forestals. En aquests casos caldrà tramitar una autorització individual a les oficines del DARP.
h. Els agents rurals podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les cremes quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

a) Per cremes agrícoles (poda, matolls, rostolls, material verd), via EACAT presentant-se a l'OAC amb el DNI.

Presencialment a l'OAC i Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

b) Per cremes d'esbarjo (barbacoes, dinars populars) omplenant el formulari i presentar-lo a l'OAC amb una antel·lació mínima de quinze dies o directament a Direcció General de Medi Natural (Oficina Comarcal de Sant Boi de Llobregat, c/ Lluís Pasqual Roca, 8, 1r. SANT BOI DE LLOBREGAT).

- Qui el pot demanar:

Les persones, majors d'edat, que durant aquest periode tinguin la necessitat de realitzar determinats treballs i activitats que suposin un risc d'incendi forestal poden sol·licitar aquesta autorització extraordinària.

- Quan es pot demanar:

Del 15/3/18 a 14/6/18 i del 16/9/18 a 15/10/18

ATENCIÓ: L'horari de les cremes agrícoles en aquest període és de 6h del matí a 12h del migdia

- Termini de resolució:

Pel que fa a les cremes agrícoles l'autorització és immediata en el moment de la sol·licitud.
Quant a les cremes d'esbarjo, el termini és de QUINZE DIES

- Efectes dels silenci:

Cremes agrícoles: No s'aplica
Cremes d'esbarjo: NEGATIU

- Normativa que afecta el tràmit:

-Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

-RESOLUCIÓ AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen mesures extraordinàries de prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 6066 publicat el 14/02/2012).

-ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 3829 publicat el 24/02/2003).


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: