Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 21/07/2019
Traducció automàtica

Vista 1

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Registre entitats municipal (alta, modificació dades i dissolució)

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els són pròpies i facilitar la coordinació; al seu torn, les federacions poden constituir confederacions. Totes estan subjectes al règim general de les associacions.

Les associacions i entitats, sense ànim de lucre, que tinguin com a objectiu la defensa, foment i millora dels interessos generals i sectorials (gent gran, joves, etc) dels veïns de la vila d’Esparreguera es poden inscriure en el Registre d’Entitats Municipal.

Per a formalitzar la inscripció en el registre municipal és requisit previ la inscripció en el Registre d’Associacions i Federacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Per a inscriure una associació al Registre d’Associacions i Federacions de Catalunya:
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=associacions

Preus per gaudir del servei:
GRATUïT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
Requisits:

Inscripció prèvia en el Registre d’Associacions i Federacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

(Informació per a la inscripció d'una associació al Departament de Justícia: www.gencat.net/justicia/serveis/tramits/informa/index.html)

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:
Telemàticament: www.esparreguera.cat/seuelectronica/

Qui el pot demanar:
Representant legal de l’associació/entitat.

Quan es pot demanar:
En qualsevol moment.

Termini de resolució: (Temps màxim de resposta)
Tres mesos

Efectes del silenci: (Positiu o negatiu)
Positiu

Documents que cal aportar:

- Estatuts i NIF de l’Associació
- Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i número d’inscripció
- Acta o certificat de l’assemblea d’elecció de càrrecs directius
- Domicili social
- Nombre d’associats

Formularis associats:
- Inscripció Registre Entitats Municipal
- Modificació dades Registre Entitats (modificació estatuts, canvi de domicili i renovació total o parcial de la junta)
- Dissolució Registre Entitats


Normativa que afecta al tràmit

Art. 130 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: