Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 28/11/2020
Traducció automàtica

Parc de la vila

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Registre entitats municipal (alta, modificació dades i dissolució)

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els són pròpies i facilitar la coordinació; al seu torn, les federacions poden constituir confederacions. Totes estan subjectes al règim general de les associacions.

Les associacions i entitats, sense ànim de lucre, que tinguin com a objectiu la defensa, foment i millora dels interessos generals i sectorials (gent gran, joves, etc) dels veïns de la vila d’Esparreguera es poden inscriure en el Registre d’Entitats Municipal.

Per a formalitzar la inscripció en el registre municipal és requisit previ la inscripció en el Registre d’Associacions i Federacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Per a inscriure una associació al Registre d’Associacions i Federacions de Catalunya:
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=associacions

Preus per gaudir del servei:
GRATUïT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Requisits:

Inscripció prèvia en el Registre d’Associacions i Federacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

(Informació per a la inscripció d'una associació al Departament de Justícia: www.gencat.net/justicia/serveis/tramits/informa/index.html)

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:
Telemàticament: www.esparreguera.cat/seuelectronica/

Qui el pot demanar:
Representant legal de l’associació/entitat.

Quan es pot demanar:
En qualsevol moment.

Termini de resolució: (Temps màxim de resposta)
Tres mesos

Efectes del silenci: (Positiu o negatiu)
Positiu

Documents que cal aportar:

- Estatuts i NIF de l’Associació
- Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i número d’inscripció
- Acta o certificat de l’assemblea d’elecció de càrrecs directius
- Domicili social
- Nombre d’associats

Formularis associats:
- Inscripció Registre Entitats Municipal
- Modificació dades Registre Entitats (modificació estatuts, canvi de domicili i renovació total o parcial de la junta)
- Dissolució Registre Entitats


Normativa que afecta al tràmit

Art. 130 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: