Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 16/04/2021
Traducció automàtica

Gegants

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Consum

Oficina municipal d'informacio al consumidor (omic)

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït i d'atenció personalitzada, que té com a objectiu la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries.

L’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) fa conciliació entre les parts, i segons el Codi de consum de Catalunya només pot intervenir-hi quan hi ha un conflicte de consum, i el consumidor i l’empresa no han arribat a un acord.

S'ofereoxem els següents serveis:
- Serveis d'OMIC
- Serveis de Mediació en materia de consum
- Xerrades de sensibilització en materia de consum.
- Gestions derivades del procediment de consum.
- Altres funcions anàlogues necessàries per al funcionament del servei.

Preus per gaudir del servei:
GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
UAT
C de l'Hospital, 9
93 777 6036
consum@esparreguera.cat

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OMIC:
De dilluns a dijous de 15.00 a 18.00
Cal demanar cita prèvia
tel 93 777 6036
consum@esparreguera.cat

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Estar empadronat a Esparreguera o bé que l'establiment estigui radicat a Esparreguera.

L'OMIC fa conciliació entre les parts, per això, en primer lloc, sempre us heu de dirigir directament a l’empresa amb la qual heu tingut el problema de manera que tingueu un comprovant de la reclamació. Per exemple, amb una carta certificada amb avís de recepció o amb el full de reclamació segellat. Des de l’OMIC recomanem fer-ho sempre per escrit i guardar-ne una còpia.

Un cop feta la reclamació, l’empresa té 30 dies per donar-vos una resposta. Si no ho fa, o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’OMIC per tal que l’estudiem i tramitem.

SÍ SÓN TEMES DE CONSUM:

Automòbils
Comerç en establiments i fora d'establiments
Electrodomèstics
Entitats bancàries
Habitatge
Serveis bàsics: telèfon, gas, electricitat, aigua, correus...
Serveis professionals
Serveis turístics
Transports

NO SÓN TEMES DE CONSUM:

Serveis financers i d'assegurances
Serveis i xarxes de comunicacions electròniques
Serveis d'empreses de treball temporal
Serveis en l'àmbit del transport, inclosos els serveis portuaris
Serveis Sanitaris
Jocs d'atzar, loteries, apostes i casinos
Serveis Socials sobre habitatge social, atenció a la infància i ajuts a les famílies
Serveis de seguretat privada
Serveis prestats per notaris i agents judicials
Serveis fiscals
Temes relacionats amb la convivència en les comunitats de veïns
Temes que s'han de resoldre per via judicial
Drets civils: assumptes entre particulars
Temes de lloguer: desnonaments, arrendadors contra arrendataris
Problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions urbanístiques
Conflictes laborals

- Els establiments o professional que requereixin el servei de l'OMIC, han d'adreçar-se a la CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA de Sant Feliu de LLobregat. Tel. 93 666 48 09. e-mail: santfeliu@cambrabcn.org. C. Laureà Miró, 350. 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OMIC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afecta pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Documents que cap aportar:

-Reclamació presentada prèviament a l’empresa. Han d’haver passat 30 dies des que s’hagi interposat la reclamació o bé l’empresa us n’ha d’haver donat resposta per escrit.

-Certificat de correus, full de reclamació segellat o comprovant de l’enviament de la reclamació.

-Resposta de l’empresa, si n’hi hagués.

-DNI, NIE o passaport.

-Si la persona que interposa la reclamació no és la titular de la factura o servei a reclamar, cal aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular i de l‘autoritzat.

-Full de reclamació emplenat.

-Qualsevol altra documentació que acrediti la reclamació (factures, contractes, bitllets d’avió...).

Per a més informació:
Consultar el web: www.esparreguera.cat/consum.Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: