Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Recurs de reposicio contra actes tributaris liquidats per l´ajuntament

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Presentació d'un escrit on s'exposen els argument que fonamenten el recurs de reposició contra les liquidacions de taxes i/o tributs locals.

Preus per gaudir del servei:
GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Quan es pot sol·licitar:

Es port sol·licitar dins del termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació de la corresponent liquidació d'impost o taxa municipal.

Documentació necessària:
- Imprès de sol·licitud on s`han de consignar les dades identificatives del contribuent o substitut de l´acte tributari, i les del seu representant, si és el cas, número d´expedient de liquidació o de llicència, així com exposició dels fets en què es fonamenta la reclamació.
- Qualsevol altra documentació que recolzi la petició

Termini per resoldre: 1 mes

Efectes del silenci: Desestimatori


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: