Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 27/11/2020
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

registre municipal de testaments vitals o voluntats anticipades

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El Registre Municipal de Testaments Vitals o de Voluntats Anticipades de l’Ajuntament d’Esparreguera possibilita que els vilatans i vilatanes d’aquest municipi, amb capacitat suficient, manifestin lliurement per escrit i dipositin tots els documents, voluntats i disposicions que considerin que s’han de tenir en compte a la fase final de la vida de l’atorgant. També, a més, es poden inscriure voluntats pel que fa a la donació d'òrgans, el destí d'aquests i la voluntat de ser incinerat o inhumat. També es pot sol·licitar l'accés, rectificació i cancel·lació dels assentaments.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

a) Ser major d’edat
b) Estar empadronat a Esparreguera
c) Tenir capacitat jurídica i d’obrar
d) Aportar tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dels quals, dos com a mínim, no hauran de tenir relació de parents fins el segon grau, ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant

L'atorgant pot sol·licitar l'anotació en el registre de dades de la persona que hagi designat com el seu representant, que vindrà a ser l'interlocutor vàlid i el seu substitut en cas que no pugui expressar personal i directament la seva voluntat.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Documents que cal aportar:

1. DNI del sol·licitant, dels tres testimonis així com del representant en el seu cas.
2. Sol·licitud d'inscripció en el registre municipal i en el registre de la Generalitat
3. Tres exemplars del document de testament vital o voluntat anticipada (o, en el seu cas, document de revocació parcial o total, amb o sense substitució del document anteriorment inscrit). L'Ajuntament pot facilitar un model de document.

-Normativa que afecta el tràmit:

-Reglament regulador del registre municipal de testaments vitals o de voluntats anticipades de l'Ajuntament
-LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.
-DECRET 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: