Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 15/06/2021
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Gent gran i persones amb dependència

Servei d'atencio domiciliaria

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Servei d'atenció domiciliària de suport a les persones per a possibilitar la seva permanència a la llar i a l'entorn social. Afavorint i potenciant l'autonomia personal i la seva xarxa relacional.

Serveis:
- Ajuda a la llar, personal i/o domèstica
- Acompanyaments fora de la llar
- Teleassistència
- Àpats a domicili o al Centre Dual
- Petits arranjaments a la llar
- Neteges d'urgència a la llar
- Ajudes tècniques (agafadors, cadires de bany...)

Activitats de suport:
- Grup de suport per a familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer i altres demències
- Tallers de memòria i d'història de vida
- Servei de voluntariat de la gent gran

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA:

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia


HORARI SERVEIS SOCIALS:
De dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia.

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Persones i/o unitats de convivència en situació de risc social o de dependència

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan el pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

-Documents que cal aportar:

-La sol·licitud el Servei d'Ajuda a Domicili
-Fotocòpia del DNI

-Normativa que afecta el tràmit:

Llei 12/2007, de Serveis Socials
Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a les Persones en situació de Dependència (LAPAD)-
Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària
Decret 176/2000, de 15 de maig, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
Cartera de Serveis Socials (Decret 151/2008, de 29 de juliol)


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: