Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 01/12/2020
Traducció automàtica

Grup musical

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Urbanisme i territori

Sol·licitud d'informacio urbanistica

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El tipus d'informació urbanística, que s'emet certificada, es refereix a:
- situació urbanística d'una finca (art. 99 TRLU)
- serveis urbanístics existents en una finca
- característiques físiques de terrenys o edificacions
La petició d'informació escrita està condicionada a la seva formulació per escrit i a l'abonament de les taxes corresponents.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 16: Taxa per expedició de documents administratius.
- Per cada informe previ que s'xpedeixi de serveis urbanístics a instancia de part sobre condicions urbanístiques i tècniques del Projecte:............................................................................................... 55,48€

- Els INFORMES anteriors quan exigeixin desplaçament del tècnic municipal: 110,97€

- Per cada CERTIFICAT que s'expedeixi ................................................... 166,44€
Alineacions i rasants fixades pel planejament
Aprofitament urbanístic dels terrenys (efectes art. 99 TRLU)
Legalitat i antiguitat i usos de l'edificació que consti per actuacions administratives prèvies

. Certificat d'adreces: .............................................................................. 5,95€Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Formular petició per escrit en imprès normalitzat i adjuntar-hi documentació suficient que permeti acreditar la finca sobre la que es demana la informació.
- Abonar les taxes corresponents.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: