Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 26/06/2019
Traducció automàtica

Vista 1

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Via pública i reserva equipaments municipals

Ocupacio via publica taules i cadires amb finalitat lucrativa

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 10: Taxa per l'Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Preu: La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

a) Ocupació mitjançant taules i cadires: Tarifa d’estiu (d’abril a setembre) Per cada metre ² de superfície ocupada. Preu diari: 0,27€. Preu trimestral: 10,08€ Preu semestral: 19,48€

b) Ocupació mitjançant taules i cadires:Tarifa d’hivern (d’octubre a març):-Per cada m2 de superfície ocupada.
Preu diari: 0,21€. Preu trimestral: 7,55€ Preu semestral: 14,59€

c) Ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines, fixades a la via pública. Per cada m² de la superfície ocupada per la vela o la marquesina. Preu diari: 0,43€. Preu trimestral: 15,62€ Preu semestral: 30,18€.

d) Per la instal·lació de separadors, per cada metre lineal. Preu diari: 0,16€

e) Per la instal·lació d’altres elements auxiliars, permetre quadrat. Preu diari: 0,32

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
CONDICIONS D’ACCÉS A L’ACTIVITAT. CRITERIS DE PUNTUACIO


1. Criteris d’accés a efecte de barem per a participar en l’activitat de Grup de Criança:
• Proximitat del domicili:
a) Quan el domicili habitual es troba a Esparreguera .................... 30 punts
b) O, quan es pren en consideració, l’adreça del lloc de treball .... 20 punts

• Infant amb informe de Serveis Socials ................................................ 10 punts
• Infant amb informe de Salut/pediatria..................................................10 punts


En el cas de la mateixa puntuació, es farà un sorteig públic a l’escola Bressol Coloraines

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament: https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona titular de la llicència d'activitat de bar o restaurant.

QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any, en el ben entès que els períodes d'ocupació són semestrals. D'abril a setembre i
d'octubre a març.

TERMINI DE RESOLUCIÓ:


EFECTES DEL SILENCI:
Negatiu

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR:
Model normalitzat de sol·licitud d'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules i cadires.
La documentació referida al model de sol·licitud.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: