Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 06/07/2020
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Ocupacio via publica taules i cadires amb finalitat lucrativa

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 10: Taxa per l'Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Preu: La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

a) Ocupació mitjançant taules i cadires: Tarifa d’estiu (d’abril a setembre) Per cada metre ² de superfície ocupada. Preu diari: 0,27€. Preu trimestral: 10,08€ Preu semestral: 19,48€

b) Ocupació mitjançant taules i cadires:Tarifa d’hivern (d’octubre a març):-Per cada m2 de superfície ocupada.
Preu diari: 0,21€. Preu trimestral: 7,55€ Preu semestral: 14,59€

c) Ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines, fixades a la via pública. Per cada m² de la superfície ocupada per la vela o la marquesina. Preu diari: 0,43€. Preu trimestral: 15,62€ Preu semestral: 30,18€.

d) Per la instal·lació de separadors, per cada metre lineal. Preu diari: 0,16€

e) Per la instal·lació d’altres elements auxiliars, permetre quadrat. Preu diari: 0,32

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament: https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona titular de la llicència d'activitat de bar o restaurant.

QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any, en el ben entès que els períodes d'ocupació són semestrals. D'abril a setembre i
d'octubre a març.

TERMINI DE RESOLUCIÓ:


EFECTES DEL SILENCI:
Negatiu

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR:
Model normalitzat de sol·licitud d'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules i cadires.
La documentació referida al model de sol·licitud.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: