Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 15/06/2021
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Gent gran i persones amb dependència

Sol·licitud targeta aparcament persones amb mobilitat reduida

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Les persones amb mobilitat reduida i reconeguda poden sol·licitar targeta d'aparcament individual que els habilita per aparcar a les zones destinades a aquest col·lectiu.
Modalitats: Titular conductor: El conductor és qui té reconegut el grau de disminució.
Titular no conductor. El beneficiari té reconegut el grau de disminució però no condueix. En aquest cas, la targeta podrà utilitzar-se en qualsevol vehicle en que el titular es desplaci.

Preus per gaudir del servei:
-GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

- Tenir reconegut el grau de disminució
- Superar el barem de mobilitat (consta a la resolució de reconeixement)
- Superar barem de dificultat per a la utilització de transport públic.
- També el poden demanar les persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant legal degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

El termini màxim per resoldre és de 4 mesos

-Efectes del silenci:

-Documents que cal aportar:

- Sol·licitud de targeta d'aparcament, en imprès normalitzat
- DNI (fotocòpia compulsada)
- Resolució de reconeixement de grau de disminució (fotocòpia compulsada)
- 1 fotografia tamany carnet (atenció! a l'imprès posa 2, però en realitat només es necessita 1)
- Carnet de conduir del titular conductor (fotocòpia compulsada)

-Normativa que afecta el tràmit:

-Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).

- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat

-Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE de 3 de març de 2008.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: