Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 28/11/2020
Traducció automàtica

Grup musical

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Compulses de documents

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Diligència que s'estén en una fotocòpia per fer constar que s'ha fet l'acarament i que és idèntica a l'original.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança Fiscal núm. 16: Taxa per expeidició de documents administratius.

-Per compulses de DNI, NIF, carnet de conduir, títol acadèmic, llibre de familia i passaport,: 1€
-Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per cada un. Preu: 4,15€

Ubicació on té lloc el servei:
OAC. Pl. de l'Ajuntament, 1. 08292 ESPARREGUERA

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Cal aportar el/els original/s (a no ser que es tracti de documents municipals que estiguin en poder de l'Ajuntament). (No es realitzen les diligències a les fotocòpies aportades pels interessats).`

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Presentar-se a l'OAC amb el/s document/s a compulsar i abonar la taxa corresponent.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: