Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 26/06/2019
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Compulses de documents

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Diligència que s'estén en una fotocòpia per fer constar que s'ha fet l'acarament i que és idèntica a l'original.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança Fiscal núm. 16: Taxa per expeidició de documents administratius.

-Per compulses de DNI, NIF, carnet de conduir, títol acadèmic, llibre de familia i passaport,: 1€
-Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per cada un. Preu: 4,15€

Ubicació on té lloc el servei:
OAC. Pl. de l'Ajuntament, 1. 08292 ESPARREGUERA

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
Cal aportar el/els original/s (a no ser que es tracti de documents municipals que estiguin en poder de l'Ajuntament). (No es realitzen les diligències a les fotocòpies aportades pels interessats).`

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Presentar-se a l'OAC amb el/s document/s a compulsar i abonar la taxa corresponent.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: