Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Ibi (impost béns immobles) - bonificació per energia solar

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Bonificació del 25% dela quota íntegra de l'IBI amb un màxim de 300€ any, durant un màxim de cinc anys., en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de Gestió Tributària.- ORGT
C. Barcelona, 19

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT

Dilluns, dimecres i divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

HORARI OAC:

Cal demanar CITA PRÈVIA

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració corresponent

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Propietaris d'immboles on s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

-Quan es pot demanar:

Abans del 31 de desembre de l'erxercici en curs

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució serà de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

Sol·lcitud corresponent

Acreditació de la instal·lació del sistema

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 1 d'Impost de Béns Immobles
Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: