Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 24/10/2021
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Esports

Abonaments piscina estiu 2021- finalitzat -

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Abonament de temporada per a accés a la Piscina d'estiu o bé suplement per als socis de la piscina coberta de Can Pasqual.

Temporada de piscina d'estiu: Des del 18 de juny al 5 de setembre de 2021

-Horari d'obertura piscina d'estiu d'11 del matí a 19.30 de dilluns a diumenge

Preus per gaudir del servei:
1.-Menors fins a 3 anys: GRATUIT
2.-Menors entre 4 i 17 anys: 28,87€
3.-Menors de 16 anys empadronats a Esparreguera (pare/mare ATUR): GRATUIT
4.-A partir de 16 anys empadronats a Esparreguera (pare/mare ATUR i s/recursos): GRATUIT
5.-Menors entre 4 i 17 anys empadronats a Esparreguera (de famílies monoparental/nombroses): 23,10€
6.-Adults a partir de 18 anys: 57,48€
7.-Adults en ATUR empadronats a Esparreguera: 28,74€
8.-Adults fam. MONOP/NOMB empadronats a Esparreguera: 45,98€
9.-Adults (discapacitat superior al 33%): 40,24€
10.-Familiars amb fills menors de 16 anys: 107,22€
11.-Familiars amb fills menors de 16 anys empadronats a Esparreguera (algun membre en ATUR):53,61€
12.-Familiars fills menors de 16 anys (descompte per discapacitat): 75,05€
13.-Suplement socis piscina coberta: 19,33€ per adults i 9,33 per menors i joves (de 4 a 17).
14.-Jubilats, pensionistes i beneficiaris empadronats a Esparreguera: GRATUIT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

UAT
Adreça: C de l'Hospital, 9.

CITA PRÈVIA: citaprevia.esparreguera.cat

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí A 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

Cal demanar cita prèvia: citaprevia.esparreguera.cat


HORARI UAT:

De 9 del matí a 8 del vespre

Cal demanar cita prèvia: citaprevia.esparreguera.cat

Condicions per gaudir del servei:
-Requisists:

Cal estar empadronat a Esparreguera per gaudir de les exempcions, bonificacions i reduccions del preu de l'abonament que estableix l'Ordenança fiscal núm. 26 que regula la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina Municipal i instal·lacions esportives.

Totes les persones amb una minusvalidesa superior al 33% tindran un descompte d'un 30% de la quota que cal pagar, excepte pels cursos de natació especial que ja disposen de la propia quota tributària.

Tant els acompanyants de les persones que el seu grau de minusvalidesa no els hi permet accedir a la instal·lació de manera autónoma, com les persones en situació de dependencia podrán accedir gratuïtament en condició d'acompanyant.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment:(Cal cita prèvia)

OAC. Pl. de l'Ajuntament, 1
UAT. C de l'Hospital, 9

Telemàticament:
https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreidtat/da

-Quan es pot demanar:

A partir del 24 de maig de 2021 i durant tota la temporada d'estiu.

-Termini de resolució:

Immediat

-Efectes del silenci:

No s'aplica

-Documents que cal aportar

Formulari de sol.licitud d'Abonament d'accés a la piscina d'estiu per a la temporada 2021 i la documentació que correspongui segons els supòsits:

Abonaments individuals:
- DNI


Abonaments familiars:
- DNI original persona principal
- LLibre de família o volant convivència, en el supòsit de residents fora d'Esparreguera)

Menors de 4 anys: (Adreçar-se directament a la Piscina Municipal d'Estiu)
- DNI original o llibre de família.


Persones amb discapacitat reconeguda del 33% mínim (abonaments individuals):
- DNI original
- Certificat reconeixement grau disminució


Jubilats a partir de 65 anys (Adreçar-se directament a la Piscina Municipal d'Estiu)
- DNI original

Pensionistes i beneficiaris
- Original DNI
- Acreditació de condició de pensionista


Monoparentals i Nombroses
- DNI
- Títol original de família monoparental/nombrosa


Aturats:
- DNI
- Certificat integral de situació al SOC (Treball i Formació. Cal Trempat. Via del Mil•lenari. De dilluns a divendres de 9 a 13h
- Declaració responsable de trobar-se en aquesta situació i compromís de comunicar modificacions.

A partir de 16 anys sense recursos propis i pares aturats
- DNI
- CERTIFICAT d'estar a l'atur del PARE/MARE (Cal Trempat - UAT)
- CERTIFICAT d'estar a l'atur de l'interessat o en el seu defecte, declaració jurada no disposar ingressos propis


-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 26 que regula la Taxa per a la prestació de serveis en la Piscina Municipal i instal·lacions esportivesDocumentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: