Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 21/10/2019
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Instancia general (dret de petició)

Tramitar en línia

El dret de petició és el dret que tenen totes les persones a dirigir peticions i plantejar queixes, en la forma i els efectes que estableixen les lleis, a les institucions, a l'Administració de la Generalitat i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències respectives.
És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art.29 CE) i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art.29.5 EAC), i que és regulat per la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, del dret de petició.
L'escrit de petició, juntament a la documentació que s'hi adjunti, s'ha de presentar per alguna de les diferents vies que preveu l'article 16.4 de la lleis 39/2015, de L'1 d¡'octubre.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
-REQUISITS:

El titular del dret de petició pot ser qualsevol personal natural o jurídica prescindint de la seva nacionalitat. És la via d'expressió en defensa dels interessos legítims i com a participació ciutadana en les tasques públiques i es pot exercir tant individual com col·lectivament.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

Instància general de l'Ajuntament i es pot aportar la documentació que es consideri necessària per donar suport a l'escrit de petició.

-Normativa que afecta el tràmit:

-Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes
-Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició.
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, article 38.4.
-Estatut d'autonomia de Catalunya, article 29.5. Dret de participació
-Constitució espanyola, article 29


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: