Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 16/01/2022
Traducció automàtica

Vista des de Can Pasqual

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Centre de dia

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Ubicat en una part de la Sala Polivalent de la Residència. Té capacitat per a 15 usuaris.
Destinat a persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.


Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 22

Ubicació on té lloc el servei:
Residencia d´avis de Can Comelles
Te. 93 777 30 66

Condicions per gaudir del servei:
Poden ser usuàries d'aquests serveis aquelles persones grans , de més de 65 anys, amb residència a Esparreguera o rodalies a que precisin l'atenció en l'organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:FOTOCOPIA DNI, TARGETA SANITARIA, INFORME MÈDIC DE SALUT (SEGONS IMPRÉS), CERTIFICAT CONVIVÈNCIA, ÚLTIMA DECLARACIÓ RENDA (EN CAS CONTRARI, CERTIFICACIONS D’INGRESSOS, PATRIMONI, SALDO MIG EN BANCS I CAIXES).FOTOCOPIA DNI DELS FILLS O FAMILIARS RESPONSABLES I ÚLTIMA DECLARACIÓ RENDA.