Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 25/08/2019
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Arxiu i memòria històrica

Sol·licitud de documentació a l'arxiu municipal d'espaprreguera

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El Servei d'’Arxiu Municipal té dipositada documentació administrativa i històrica consultable per als ciutadans.

Qualsevol ciutadà té dret a consultar els arxius i registres públics, per tant, no es necessita cap acreditació especial per a fer consultes a l'Arxiu Municipal. L'accés és lliure, només s'ha d'omplir la instància específica amb les dades personals i el motiu de la consulta.

L’Arxiu Municipal aplega, conserva i difon el fons documental generat per la mateixa administració municipal i també recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o donació.

L’Arxiu és la memòria col·lectiva dels seus ciutadans i reflecteix els canvis i les transformacions viscudes al llarg de la seva història.

L’accés és lliure. Només s’ha d’omplir una fitxa amb les dades personals i el motiu de consulta.

Preus per gaudir del servei:
GRATUïT

Ubicació on té lloc el servei:
Edifici Biblioteca Municipal L'Ateneu
Adreça: Plaça d'Antoni Nin i Escudé, 1

Tel. 93 777 7571
www.esparreguera.cat/arxiu
arxiu@esparreguera.cat

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI:

De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia i dimecres de 4 a 2/4 de 7 (excepte del 15 de juny al 15 de setembre)

HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS:

Qualsevol ciutadà té dret a consultar els arxius i registres públics com un dret Constitucional, per tant, no es necesita cap acreditació especial per a fer consultes a l'Arxiu Municipal.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'Arxiu Muncipal

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Tot l'any

-Documents que cal aportar:

Sol·licitud de documentació a l'Arxiu Municipal

Servei Responsable:

Regidoria de Memòria Història i Arxiu Històric.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: