Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 27/11/2020
Traducció automàtica

Vista des de Can Pasqual

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Arxiu i memòria històrica

Sol·licitud de documentació a l'arxiu municipal d'espaprreguera

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El Servei d'’Arxiu Municipal té dipositada documentació administrativa i històrica consultable per als ciutadans.

Qualsevol ciutadà té dret a consultar els arxius i registres públics, per tant, no es necessita cap acreditació especial per a fer consultes a l'Arxiu Municipal. L'accés és lliure, només s'ha d'omplir la instància específica amb les dades personals i el motiu de la consulta.

L’Arxiu Municipal aplega, conserva i difon el fons documental generat per la mateixa administració municipal i també recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o donació.

L’Arxiu és la memòria col·lectiva dels seus ciutadans i reflecteix els canvis i les transformacions viscudes al llarg de la seva història.

L’accés és lliure. Només s’ha d’omplir una fitxa amb les dades personals i el motiu de consulta.

Preus per gaudir del servei:
GRATUïT

Ubicació on té lloc el servei:
Edifici Biblioteca Municipal L'Ateneu
Adreça: Plaça d'Antoni Nin i Escudé, 1

Tel. 93 777 7571
www.esparreguera.cat/arxiu
arxiu@esparreguera.cat

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI ARXIU MUNICIPAL:

De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia i dimecres de 4 a 2/4 de 7 (excepte del 15 de juny al 15 de setembre)

HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS:

Qualsevol ciutadà té dret a consultar els arxius i registres públics com un dret Constitucional, per tant, no es necesita cap acreditació especial per a fer consultes a l'Arxiu Municipal.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'Arxiu Muncipal

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Tot l'any

-Documents que cal aportar:

Sol·licitud de documentació a l'Arxiu Municipal

Servei Responsable:

Regidoria de Memòria Història i Arxiu Històric.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: