Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 24/01/2022
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Trànsit i mobilitat

Gual. llicencia - duplicat - canvi de titularitats - baixa

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

S’entén per gual a la via pública, l’espai delimitat de la vorera o del vial destinat al
pas de vianants, inclosos els vials de plataforma única, sobre el que es concedeix
L'ús comú especial a una persona per tal de fer possible l’entrada i sortida de vehicles a
recintes.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 16: Taxa per expedició de documents administratius. (expedició de la placa distintiva)

-Preu: Per cada placa homologada de gual permanent 14,86€

Ordenança 13: Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Preu: Per saber les quotes tributàries consulti l'ordenança al final de la pàgina.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).
Tel. 93 777 18 01 - 93 777 10 00

Aquest tràmit es pot realitzar telemàticament.

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia: CITAPREVIA.ESPARREGUERA.CAT

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Qui ho pot sol·licitar:

a) Els propietaris o els titulars de qualsevol títol jurídic que habiliti l’ús de
recintes segons que el gual es concedeixi per aquells o aquests.
b) Els industrials mentre realitzin una activitat lícita en un local i disposin de
títol habilitant per a exercir l'activitat en la finca per la qual se sol·licita el gual.
c) Les comunitats de propietaris pel cas que es sol·liciti un gual en un edifici o
recinte privat on hi hagi diferents propietaris i/o arrendataris.

Quan es pot sol·licitar:

- Quan es tracti d'ús industrial, haurà de disposar de títol habilitant per a exercir l'activitat.
- En d'altres casos es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Presencialment
Telemàticament

Termini màxim de resolució: 2 mesos.
Efectes del silenci: desestimació.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: