Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 18/02/2020
Traducció automàtica

Can Comelles 097

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Educació i cultura

Carnet artesa/ana cultural - professional

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Acreditació que poden sol·licitar les persones que desenvolupin activitat artesanal dins l'àmbit territorial de Catalunya, professionals o amateurs.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agosti la 1a setmana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS:

Realitzar un ofici que aparegui contemplat al repertori d'oficis de la Generalitat de Catalunya.

MODALITAT CULTURAL:
- Desenvolupar l'activitat artesanal dins de l'àmbit territorial de Catalunya
- Demostrar el domini d'un ofici inclòs en el Repertori d'Oficis Artesans
- Haver-lo exercit durant un mínim de dos anys

MODALITAT PROFESSIONAL:
- Desenvolupar l'activitat artesanal dins de l'àmbit territorial de Catalunya
- Demostrar el domini d'un ofici inclòs en el Repertori d'Oficis Artesans
- Haver-lo exercit durant un mínim de dos anys
- Desenvolupar-ho professionalment
- Estar al corrent de les obligacions tributàries.

AVANTATGES
Aquest carnet dóna dret a:
· rebre el Butlletí que es publica quadrimestralment
· possibilitar la participació en fires i en les accions de promoció comercial que es duguin a terme
· facilitar l’accés a les convocatòries d’incentius, concursos, exposicions i mostres
· cedir, sense cap cost econòmic, les fotografies fetes a les peces dipositades a Artesania Catalunya (s’ha de sol·licitar per escrit)
· i descomptes en establiments adherits.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/


Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit, així com, un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot demanar:

Durant tot l'any.

Termini de resolució:

3 mesos.

Efectes del silenci:

Positiu

Documents que cal aportar:

Referència de l'ofici en el que demana ser certificat que apareix al repertori d'oficis de la Generalitat de Catalunya.

Model normalitzat d'instància per a tràmits Ajuntament d'Esparreguera i
Sol·licitud de carnet artesà/na, acompanyat de la documentació requerida


Normativa que afecta el tràmit:

Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal

Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activiat artesanal a Catalunya i l'Ordre de 25 de juliol de 2000, pel qual es despelga aquest decret.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: