Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 19/05/2019
Traducció automàtica

Faroles Plaça Esglèsia

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Fira d'atraccions festa major d'estiu

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

La fira d'atraccions s'instal·la a l'Avinguda Francesc Marimon, a l'alçada del núm. 156.

Dies de fira: Del 12 al 15 de juliol de 2019
Data límit presentació 19 de juny de 2019
Data medició: 01 de juliol de 2019
Ubicacions: Avinguda Francesc Marimon, 156

Preus per gaudir del servei:
-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC ...

-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA...

SUPERFICIE/EUROS
Fins a 10 m2-38,93€, d'11 a 25 m2-118,65€, de 26 a 35 m2-179,55€, de 36 a 50 m2-241,18€,
de 51 a 100 m2-360,15€, de 101 a 200 m2-482,35€, més de 200m2-602€.

-Comprovació de la Declaració Responsable i/o de la documentació tècnica aportada per l'interessat,d'activitats de caràcter temporal i limitat en el temps, afectades per normativa d'incendis, de
sorolls,vibracions ,accessibilitat, aigües residuals i altres competències municipals. Preu:51,55€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i la 1ª semana de setembre en que no s'obre els dissabtes)

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Presentació del model normalitzat de sol·licitud.

Advertir que la sol·licitud ha de formular-la el TITULAR DE L'ATRACCIÓ que figura al manual d'instruccíons i que ha de ser qui faci la declaració responsable de disposar d'assegurança de responsabilitat civil de l'aparell (cal indicar de quines atraccions es tracten).


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: