Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 02/06/2020
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Medi ambient

Deixalleria municipal

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

La deixalleria és un centre de recepció de residus municipals.

Preus per gaudir del servei:
La utilització del servei de la deixalleria per part d'empreses, professionals, institucions i entitats estarà sotmesa al pagament de les tarifes que s'estableixin en l'Ordenança Fiscal núm. 32. En qualsevol cas, resten exclosos del pagament de tarifa els particulars en vehicles particulars que facin ús del servei, sempre que les quantitats de materials aportades no superin els valors marcats pel Reglament del Servei Municipal de la Deixalleria a Esparreguera. A més, les famílies que acreditin fer ús de la deixalleria durant l'any anterior tindran la deducció corresponent que es recull també a l'esmentada Ordenança.

Ubicació on té lloc el servei:
C del Rebló, s/n
Políton Industiral de Can Comelles
Tel. 93 777 70 44

Horari dins el que té lloc el servei:
De dilluns a dissabte, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Documentació a aportar:

Documentació d'identificació (DNI)


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: