Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 22/10/2020
Traducció automàtica

Can Paloma i Monestir

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Noves tecnologies

Butlletí electrònic

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El Butlletí electrònic és un servei que dóna l'Ajuntament d'Esparreguera per informar de l'actualitat del municipi als seus habitants. Els/les ciutadans/es rebran cada mes un e-mail informant-los dels anuncis, activitats i noticies de la nostra vila.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït.

Ubicació on té lloc el servei:
www.esparreguera.cat

Condicions per gaudir del servei:
Haver-se donat d'alta a l'apartat Butlletí electrònic del web municipal.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
PER DONAR-SE D'ALTA:
A l'apartat Butlletí electrònic heu d'escriure el vostre e-mail i prémer el botó "Donar-se d'alta". Se us notificarà al vostre e-mail que us heu donat d'alta al butlletí electrònic i haureu de prémer un enllaç per realitzar la confirmació de l'alta.

PER DONAR-SE DE BAIXA:
A l'apartat Butlletí electrònic us apareix el botó "Més informació alta/baixa del servei". Premeu el botó i accediu a la informació del servei; apareix un formulari on heu d'escriure el vostre e-mail i el motiu pel qual us doneu de baixa i prémer el botó "Confirmar baixa".


Tramitar la baixa del servei

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu reglament de desenvolupament, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió, i posterior notificació de l'estat o resolució d'aquesta comunicació. El Responsable del fitxer és l'AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Plaça de l'Ajuntament, 1 - Tel. 93 777 18 01).

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.