Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Grup musical

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Ivtm (impost vehicles tracció mecànica) - bonificacio baix impacte ambiental

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit permet sol·lciitar una bonificació del 75% de la quota de l'impost per a vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
ORGT
C Barcelona, 19
08292 ESPARREGUERA

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT:

De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:


Gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost aquells titulars que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.

A tall d'exemple:

- Vehicles que utilitzen gas com a combustible i utilitzin dispositius catalitzadors que minimitzin les emissions contaminants.

- Vehicles híbrids ( motor elèctric-gasolina, elèctric-diesel o elèctric-gas) que incorporin dispositius catalitzadors que minimitzin les emissionts contaminants.
( Per accedir a les bonificacions anteriors, en el cas de vehicles nois cal així mateis haver donat de baixa un vehicle usat d'antiguitat superior a 4 anys)

- Vehicles de motor elèctric i /o d'emissions nul·les. En aquest cas, es preveu una bonifiació màxima per període il·limitat.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Fins l'últim dia del període voluntari de cobrament

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució serà de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

NIF

Documentació del vehicle

Acreditació de baixa del vehicle anterior

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 3 de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: