Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

La Passió

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Annex i. llicencia ambiental

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Preus per gaudir del servei:
ORD. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicènci, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

-Informe Urbanístic per a activitats classificades en qualsevol dels annexos I de la LPCAA Preu:618,60 €

-Informe preceptiu i vinculant sobre tots els aspectes ambientals de competència municipal, corresponent al règim d'Autorització Ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental (Annexos I.1 i I.2 de la LPCAA) o d'adequacions d'activitats existents a la norma ambiental vigent. Preu: 1.946,73 €

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
El tràmit de llicència correspon a la Generalitat de Catalunya.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: