Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

La Passió

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Devolucions ingressos indeguts a favor de l'ajuntament

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Presentació d'un escrit on s'exposen els aguments que fonamenten la petició de devolució de taxes i/o tributs locals ingressats a l'Ajuntament.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Quan es pot sol·licitar:
Es pot sol·licitar dins del termini de quatre anys comptadors a partir de l'endemà de l'ingrés de la corresponent liquidació d'impost o taxa municipal.

Termini per resoldre:
3 mesos.

Efectes del silenci:
Desestimatori.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Documentació necessària:

- Imprès de sol·licitud on s`han de consignar les dades identificatives del contribuent o substitut de l´acte tributari, i les del seu representant, si és el cas, número d´expedient de liquidació o de llicència, així com exposició dels fets en què es fonamenta l'escrit.
- Qualsevol altra documentació que recolzi la petició.
- Model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: