Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Habitatge

Informació afectats hipoteca - desnonaments

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

A continuació s’exposen els serveis als que s’han adreçar les persones o famílies que es troben amb risc d’impagament de la seva quota d’hipoteca o lloguer.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS (AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA)

Els serveis socials Bàsics (SSB) són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

Els SSB s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari. Inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Els SSB tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de la persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.

Des dels SSB es gestionen ajudes alimentàries i d’urgència social per aquelles situacions de necessitat que ho requereixin.

Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia
Adreça: Mestre Tomàs Cabeza, 2
Telèfon: 93 708 02 10
A/e: serveis_socials@esparreguera.cat

2. OFIDEUTE

Servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

Usuaris d’Ofideute poden ser aquelles famílies propietàries d'un únic habitatge, que no poden atendre les quotes del préstec o preveuen que no les podran fer efectives en el futur, famílies que, per l'impagament de préstecs amb garantia immobiliària, estan en risc de perdre l’habitatge i no tenen altres propietats d'immobles; avaladors de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d'impagament, estan en risc de perdre l’habitatge.

Telèfon: 93 228 72 00
A/e: agenciahabitatge@gencat.cat

3. SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA

El SOJ està ubicat a les dependències de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olesa , fent atenció a la ciutadania tots els dimarts de 16 a 20 h. Des de l’Administració del servei es donen cites concertades.

És un punt d’orientació jurídica al municipi adreçat als ciutadans/es d’Esparreguera i de la seva area d’influència que ho sol·licitin, per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qüestions en matèria d’habitatge, endeutament i dret de família, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.

El servei també proporcionarà informació respecte a la documentació necessària per a sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les prescripcions de la Llei d’assistència gratuïta i el Decret 252/1996, de 5 de juliol, quedant exclosa però, la tramitació de l’esmentada sol·licitud.

4. SERVEI DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA DEL BAIX LLOBREGAT

Tens problemes per pagar la hipoteca o estàs immers en un procés d’execució hipotecària? Si ets un afectat i necessites assessorament, informació i recolzament, vine a les reunions setmanals i explica’ns la teva situació. Entre tots establirem els passos a seguir i les accions de renúncia necessàries per intentar arribar a una solució.

Horari: cada dimarts a Cal Trempat (Esparreguera), de 5,30 a 6.30 de la tarda i a La Central-L’Olivera (Olesa de Montserrat) de 7 a 9 del vespre.

A/e: baixllobregatnordpah@gmail.com
Pàgina de Facebook: www.facebook.com/PahStopDesnonamentsBaixLLobregatNord

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI SERVEIS SOCIALS:
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 de la tarda