Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Ibi (impost bens immobles) - bonificació habitatges de protecció oficial

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50% durant el termini de 3 anys comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l'acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 1

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme Gestió Tributària.- ORGT
C. Barcelona, 19
08292 ESPARREGUERA

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT:

De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Ordenança núm. 1, article 2 a):

Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
la bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual cosa podrá efectuar-se en qualsevol momento anterior a l'acabament del período de durada d'aquesta i tindrà efectes, si escau, des del período impositiu següent al de la sol·licitud.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: