Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 16/01/2022
Traducció automàtica

Can Paloma i Monestir

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Via pública i reserva equipaments municipals

Reserva puntual d'estacionament a la via publica

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit permet obtenir el permís per a la reserva puntual de la via pública, màxim d'un dia amb 10 metres lineals.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 13 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Preu: Reserva puntual inferior a un dia amb un màxim de 10 metres lineals: quota única de 23,96

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS:
No cal complir cap requeriment específic.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament a https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona interessada o afectada pel tràmit, així com un representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any
S'ha de sol.licitar amb CINC dies d'antel.lació.

TERMINI DE RESOLUCIÓ:
3 mesos

EFECTES DEL SILENCI:
Negatiu

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR:
Model normalitzat de sol·licitud de llicència d'activitats a la via pública

NORMATIVA QUE AFECTA AL TRÀMIT:
Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública.Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: