Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/07/2020
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Via pública i reserva equipaments municipals

Reserva puntual d'estacionament a la via publica

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit permet obtenir el permís per a la reserva puntual de la via pública, màxim d'un dia amb 10 metres lineals.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 13 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Preu: Reserva puntual inferior a un dia amb un màxim de 10 metres lineals: quota única de 23,96

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS:
No cal complir cap requeriment específic.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament a https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona interessada o afectada pel tràmit, així com un representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any

TERMINI DE RESOLUCIÓ:
3 mesos

EFECTES DEL SILENCI:
Negatiu

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR:
Model normalitzat de sol·licitud de llicència d'activitats a la via pública

NORMATIVA QUE AFECTA AL TRÀMIT:
Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública.Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: