Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 24/10/2021
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Via pública i reserva equipaments municipals

Ocupacio via publica amb contenidors i sac de runes d'obres

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Preus per gaudir del servei:
ORDENANÇA FISCAL N. 9 TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Preu per ocupació de terrenys d’ús públic amb contenidors i saques de runes:

-Contenidors 46,14 euros unitat i setmana
-Saques de runes 23,06 euros unitat i setmana

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS
Caldrà disposar de la llicència d'obres corresponent.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament a https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona interessada o afectada pel tràmit, així com un representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any

TERMINI DE RESOLUCIÓ


EFECTES DEL SILENCI


DOCUMENTS QUE AL APORTAR:
Model normalitzat de sol·licitud d'activitat a la via pública

NORMATIVA QUE AFECTA AL TRÀMIT:

Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de l'ocupació de la via pública


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: