Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

La Passió

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Via pública i reserva equipaments municipals

Ocupacio via publica (bastides, plataformes, material d'obres etc..)

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Permís que dóna l'Ajuntament per ocupar, durant un període de temps i per un espai determinats, la via pública amb elements relacionats amb obres, com per exemple mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Preus per gaudir del servei:
ORDENANÇA FISCAL N. 9 TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, tanques, puntals, estintols, bastides

Preu: 37,12 + 4,17 euros per metre quadrat i setmana

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Plana d'accés a l'Ajuntament).
Tel. 93 777 18 01 - 93 777 10 00

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia: CITAPREVIA.ESPARREGUERA.CAT

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Requisits:

-Caldrà disposar de la llicència d'obres corresponent

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament a https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona interessada o afectada pel tràmit, així com un representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any. LES OCUPACIONS AMB BASTIDES S'HAN DE SOL·LICITAR AMB 10 DIES D'ANTELACIÓ.

TERMINI DE RESOLUCIÓ


EFECTES DEL SILENCI


DOCUMENTS QUE AL APORTAR:
Model normalitzat de sol·licitud d'activitat a la via pública

NORMATIVA QUE AFECTA AL TRÀMIT:

Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de l'ocupació de la via pública


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: