Tanca
Urbanisme Societat 3 de desembre de 2019

El POUM rep un total de noranta-nou al·legacions

Els aspectes més recurrents en les al·legacions, la majoria de les quals corresponen a particulars, són els polígons d’actuació, els plans de millora urbana i la seva viabilitat econòmica i el creixement urbanístic previst en el document inicial

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha rebut un total de noranta-nou al·legacions. S’han presentat 436 escrits, dels quals 337 demanen aclariments sobre el document de l’aprovació inicial o bé s’adhereixen a al·legacions presentades per altres entitats. Aquest recompte inclou també les al·legacions múltiples que s’han inclòs en una única instància presentada per registre a l’Ajuntament. Entres les al·legacions, n’hi ha d’associacions de veïns i veïnes, de formacions polítiques i d’entitats, però la majoria corresponen a particulars. Els polígons d’actuació, els plans de millora urbana i la seva viabilitat econòmica i el creixement urbanístic previst en el document inicial són alguns dels aspectes més recurrents.

El regidor d’Urbanisme de l'Ajuntament d'Esparreguera, Rogeli de la Cruz, ha considerat en declaracions a l'emissora municipal que aquestes xifres, “si comparem amb altres planejaments municipals, són força acceptables. Indiquen que el contingut del document és raonable i coherent i que no entra en excessiu conflicte amb els interessos generals”. Les al·legacions es respondran per escrit, seguint el mateix procediment pel qual han estat presentades. El regidor ha apuntat que no és previst mantenir reunions amb els al·legants, ja que les peticions es van atendre dins del període de cinc mesos en què el POUM va estar en exposició pública, període que va finalitzar el passat 30 de setembre.

L’equip redactor del document serà qui estudiï, amb criteri tècnic, aquestes al·legacions i consideri si es poden incorporar al redactat del POUM. Segons contracte, al mes de febrer haurien d’estar estudiades, però la data en què el planejament es portarà a aprovació provisional del ple no només depèn d’aquesta qüestió, ja que cal esperar el posicionament, amb vist-i-plau o no, d’un seguit d’ens públics, tant del Govern de la Generalitat com de l’estatal. D’entre aquests informes, un ja s’ha rebut: és del Ministeri de Foment, que es pronuncia desfavorablement respecte al dibuix que fa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la prevista ampliació de l’autovia A-2 al seu pas pel nostre municipi.