Marca Ciutat

La Marca Ciutat és una imatge gràfica que simbolitza la personalitat del municipi i respon a la necessitat de trobar una identitat pròpia i diferenciadora amb els recursos, valors i qualitats del municipi, per a arribar tant a públics interns com externs. En el cas d'Esparreguera, la proposta gràfica representa el poble, la riquesa de l’entorn natural, la tradició cultural i el patrimoni arquitectònic propi. És així com van manifestar-ho les més de 300 persones que van participar en la seva conceptualització a través d’un procés de participació ciutadana per a copsar l’essència de la personalitat del nostre municipi i que ha servit de base al procés creatiu.

Quan parlem d’Esparreguera, parlem de La Passió, del campanar i de la cultura popular; de l’ofici terrissaire i del patrimoni industrial de la Colònia Sedó; de l’església de Santa Maria del Puig, de Montserrat i de les Roques Blaves. Per tant, la Marca Ciutat dona representació i visibilitat a tots aquests elements propis i distintius de la vila, amb la representació, sobretot, de la seva gent. Gràcies als seus veïns i veïnes, Esparreguera és un poble ple de vida, actiu i estimulat per infinitat de col·lectius que col·laboren en diversos àmbits. En les arts i la cultura, però també en l’esport, el comerç, la conservació del patrimoni, la lluita per la igualtat, la defensa dels drets o l’ajuda a persones desfavorides.

Aplicacions

La finalitat de la Marca Ciutat és promocionar la ciutat per a construir una imatge positiva i més atractiva, i d’aquesta manera també crear nous negocis, fomentar el turisme i reforçar el sentiment de pertinència de la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament promou l’ús de la imatge per a promocionar la ciutat per part d’entitats i associacions, sempre seguint les recomanacions recollides al Manual d’ús de la Marca Ciutat d’Esparreguera. A continuació trobareu la imatge de la Marca Ciutat en diversos formats descarregables i el manual d'ús que regula els criteris per a la seva aplicació.