Esports

El Servei d’Esports té com a finalitat el foment de l’activitat física a través d’iniciatives que garanteixin el dret i l’accés universal a l’esport.