Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l'Ajuntament d'Esparreguera de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu esparreguera.cat és:

Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament, núm. 1 08292 Esparreguera (Barcelona)
CIF: P0807500D
Telèfon: 93 777 18 01
Adreça electrònica: [email protected]

Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que facilita a l'Ajuntament d'Esparreguera per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita. En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament Per a què es fan servir les dades Quant de temps conservarem les seves dades

Prestació de serveis i tràmits municipals

Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l'Ajuntament.

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d'acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l'Ajuntament i aules d'avaluació documental de la Generalitat de Catalunya.

Subscripcions

Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers. Un cop finalitzi l'activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d'acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l'Ajuntament i aules d'avaluació documental de la Generalitat de Catalunya.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'Ajuntament d'Esparreguera

Borsa de Treball Tractarem les seves dades per a la gestió d'ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses per les que mostri interès a la seva proposta laboral. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'Ajuntament d'Esparreguera.
Participació Ciutadana Tractarem les seves dades per a la gestió del procés de participació ciutadà en que participar i donar resposta a les seves propostes i qüestions. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació. Després d'això es suprimiran.
Videovigilància Tractarem les seves dades amb la finalitat de controlar els accessos  edificis municipals i de garantir la seguretat dels béns i les persones. Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d’acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Per a més informació sobre tots els tractaments que porta a terme l'Ajuntament d'Esparreguera pot consultar el detall en el Registre d'Activitats de Tractament.

Únicament es tractaran les dades que hagi facilitat per la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici de les competències pròpies de l'Ajuntament i portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat. En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari ens proporciona les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'Ajuntament o a tercers. L'Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.

  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.

  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.

  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.

  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Esparreguera, Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, 08292 Esparreguera (Barcelona) o mitjançant instància específica d'"Exercici dels drets RGPD" a la Seu Electrònica.

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'Ajuntament d'Esparreguera es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic [email protected] o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament d'Esparreguera, Plaça de l'Ajuntament, núm.1, 08292 Esparreguera (Barcelona).

Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana, si vostè considera que l'Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s'hi pot dirigir per tal d'interposar-hi una reclamació.