Tanca
Política Consistori 4 de juliol de 2019

Daniel Farriols: "Cal incorporar una visió més optimista als pressupostos municipals"

Millorar la capacitat d’obtenir ingressos, incrementar el capítol d’inversions del pressupost ordinari i reduir els romanents de tresoreria seran les prioritats econòmiques de l’Ajuntament en els propers 4 anys. Ho ha explicat el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, qui també ha destacat que la transparència i la pedagogia seran aspectes essencials en el nou mandat

El nou regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, ha explicat que els objectius prioritaris de l’Ajuntament en matèria econòmica passen per aplicar una mirada optimista als pressupostos que permeti millorar els ingressos i incorporar-hi inversions i, al mateix temps, planificar la utilització dels romanents de tresoreria. Farriols ha donat detall d’aquestes qüestions en una entrevista emesa ahir a Ràdio Esparreguera per a donar a conèixer els eixos del nou govern municipal en l’àmbit econòmic i financer.

Pel que fa a millorar els ingressos, Farriols assegura que es revisaran algunes taxes, preus públics i deduccions, i s’actualitzaran els criteris que s’apliquen a l’hora de fer reduccions i bonificacions per tal que aquests siguin homogenis. El regidor de Serveis Econòmics, però, no ha confirmat si l’Impost de Bens Immobles (IBI), que és el principal ingrés de l’Ajuntament i no s’apuja des de l’any 2008, es veurà incrementat durant aquest mandat. No ho descarta, però també afirma que “l’Ajuntament disposa de recursos econòmics i que el que cal és donar oxigen al pressupost”.

Per Daniel Farriols un dels problemes de l’Ajuntament d’Esparreguera és l’excessiu equilibri entre els ingressos i les despeses ineludibles previstos al pressupost, que deixa poc marge per invertir. El regidor de Serveis Econòmics avisa, però, que no n’hi ha prou amb incrementar els ingressos, sinó que cal incorporar una visió més optimista i aconseguir “oxigenar els pressupostos”, sobretot tenint en compte l’elevat romanent de tresoreria que ha anat generant el consistori en els darrers anys.

“Cal ser una mica més flexible en el criteri de prudència aplicat a la previsió d’ingressos i, al mateix temps, observar quines partides del pressupost no s’acaben d’executar i distribuir el pressupost de manera que sigui possible incrementar les despeses”, afirma Farriols. Per al regidor de Serveis Econòmics es tractaria de traslladar al pressupost ordinari part de les inversions que en els darrers anys s’han hagut de fer majoritàriament amb el romanent de tresoreria.

Uns altres objectius de la regidoria de Serveis Econòmics seran la transparència i la pedagogia respecte a com s’administren els diners dels ciutadans. “Volem explicar com es gasten els diners de tot, d’on provenen els ingressos i a què es destinen” afirma Farriols, qui també assegura que “qualsevol acció del govern té un cost i, per això, no només cal ser transparent sinò també fer pedagogia per explicar com administrem els diners que són de tots”.

Daniel Farriols arriba a la regidoria de Serveis Econòmics en un inici de mandat marcat pel Pla econòmic-financer que va aprovar el ple municipal el passat mes de maig i que limitarà la capacitat de fer inversions en els propers dos exercicis. Durant aquest 2019, no obstant, l’Ajuntament d’Esparreguera assolirà l’endeutament zero en amortitzar-se de manera anticipada tots els crèdits pendents de pagament. Una situació inèdita que porta a Daniel Farriols a pronunciar-se a favor de tornar a subscriure crèdits financers que permetin dur a terme inversions.