Tanca
Joventut 17 d’octubre de 2022

La Regidoria de Joventut posa en marxa el projecte Educadors de Medi Obert

Es tracta d’un programa, finançat per la Diputació de Barcelona, que vol reforçar el vincle amb les persones joves d’Esparreguera a través de dos educadors que treballaran als carrers i places dels diferents barris del municipi per detectar i gestionar vulnerabilitats i informar sobre els recursos i activitats municipals

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa aquest mes d’octubre el projecte Educadors de Medi Obert, que té per objectiu dur a terme un treball de proximitat per generar vincle amb les persones joves del municipi per tal de reforçar les funcions d’informació, orientació i acompanyament que es fan des del Punt d’Informació i Atenció Juvenil de Cal Trempat i detectar, gestionar i prevenir possibles vulnerabilitats i conflictes. Aquesta iniciativa està subvencionada per la Diputació de Barcelona i la duran a terme dos educadors de l’empresa Suara, guanyadora de la licitació, que treballaran als carrers, parcs i places, tant del nucli com dels barris, per parlar amb els joves i adolescents, informar-los dels recursos i equipaments municipals disponibles i proposar-los diferents activitats. El programa es posa en marxa per abordar l’impacte negatiu que ha tingut la pandèmia en el desenvolupament vivencial de la població jove i busca la generació de vincle amb aquest col·lectiu per gestionar i prevenir l’increment de vulnerabilitats, així com les seves possibles conseqüències.

Aquest projecte té una durada prevista de dos anys i està finançat a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, emmarcada en el programa Escolta Jove, que ha dotat el consistori amb 10.670 euros per a l’any 2022 i 32.000 euros per a l’any 2023. La major part d’aquesta subvenció s’ha destinat a la contractació d’aquests educadors que durant 16 hores setmanals, repartides en tres tardes i un matí, desenvoluparan tasques educatives a l’espai públic del municipi. A principis d’octubre, l’empresa adjudicatària i els dos educadors es van reunir amb el regidor de Joventut, Emmanuel Ortí, i les tècniques municipals de l’àrea per presentar i planificar el projecte. Actualment els educadors estan visitant els diferents barris per detectar quins són els espais de trobada dels i les joves i començar a interactuar amb ells per conèixer les seves realitats, gustos, aficions i problemàtiques. Una vegada fet aquest primer contacte, es programaran actuacions i propostes concretes adaptades a les necessitats detectades.

La finalitat d’aquest projecte és reforçar el servei local de joventut en el medi obert, reforçant les funcions d’informació, orientació i acompanyament vivencial de les persones joves i crear xarxa i treball coordinat entre els diferents serveis municipals que incideixen en joves i adolescents. En aquest sentit, les tasques dels educadors de medi obert aniran enfocades a apropar als joves el coneixement dels recursos i equipaments municipals, així com els esdeveniments culturals i esportius que es fan al municipi; fomentar les relacions intergrupals dels joves en un espai lúdic i educatiu; crear espais de coneixença i relació amb respecte a la diversitat cultural i personal; i generar espais de reflexió i debat. Així mateix, també vetllaran per la promoció d’hàbits saludables i la prevenció del consum de tòxics i per la detecció de situacions de vulnerabilitat i/o de risc i situacions de conflicte latents. En aquests darrers casos es farà acompanyament als joves per accedir a recursos on poden rebre suport i es crearan estratègies per al tractament i la resolució dels conflictes.

El programa Escolta Jove impulsat per la Diputació de Barcelona vol donar resposta a l’impacte negatiu que ha tingut la pandèmia en el desenvolupament vivencial de la població jove. El context vital de la població juvenil s’ha vist plenament afectat, com indiquen les baixes dades d’emancipació juvenil, l’alt abandonament escolar prematur o la temporalitat de les feines de la població jove. Alguns indicadors mostren com s’han agreujat comportaments i situacions de risc, que si bé ja es donaven amb anterioritat, la pandèmia ha elevat a nivells preocupants. Per exemple, segons el CIS, un 30,3% de la població entre 18 i 24 anys ha patit atacs d’ansietat o pànic, enfront del 15,8% de la població total. En el mateix sentit, les dades d’abandonament escolar prematur es troben en una taxa del 16,5% l’any 2021 a Catalunya, mentre que en els darrers anys a la Unió Europea aquesta taxa s’ha situat lleugerament per sobre del 10%, segons dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.